Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

lördag 23 maj 2009

Rikard Falkvinge

I dag kan vem som helst gå till biblioteket och publicera sina tankar till hela världen på tio minuter. Det är fantastiskt för oss medborgare, men skrämmande för dem som tidigare hade kontrollen. Därför försöker de göra om internet till ett kabel-tv-nät, där bara vissa får prata, och resten ska sitta ner, hålla tyst och öppna plånboken. Lyssna nästa gång någon av dem pratar om internet, hur ordet ”deltagande” saknas, och hur de pratar om något som låter som kabel-tv.

Tekniken har förändrat förutsättningarna totalt. Om storföretag och dagens politiker tar kontroll över informationstekniken, får vi ett övervakningssamhälle som är värre än något som kunnat beskrivas i romanform. Men om i stället medborgarna tar kontrollen innebär det en revolution. Dels i myndighetstransparens och demokrati, dels i att varje medborgare får tillgång dygnet runt, året runt, till hela mänsklighetens samlade kunskap och kultur. Inte bara tillgång – vi kan också förändra och återpublicera. Det är inte längre så att bara vissa får prata – vi har alla blivit jämlikar i vårt gemensamma kulturarv. Vi är inte ”tittare” och ”lyssnare” längre – vi är alla deltagare. Vilken värld vill du ha?

Rikard Falkvinge, Piratpartiet.

Det är just detta jag varnat för. Internet är vårt. Inte storbolagens eller politikernas. Rösta PP!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar