Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

lördag 27 februari 2010

Har lite kalsongfunderingar?

Ett par kalsonger, är det lika med två kalsonger?
Köpte på ett ställe där det stod, extrapris på just ett par kalsonger och tog 2 st. Fick betala för två i kassan.
Hur kan ett par bli lika med 1. Köper jag ett par strumpor får jag 2.
Ett par strumpor = 2 strumpor
En strumpa = 1 strumpa
Ett par kalsonger = 2 kalsonger
En kalsong = 1 kalsong
Blev jag blåst? Nåt att fundera över…

måndag 22 februari 2010

Läs och bedöm själva.

Här är ett litet urval på några verser ur Koranen:

Det är en plikt för er att strida [slåss, kriga] och detta är förhatligt för er. Men det kan hända att något är er förhatligt och ändå är detta ett gott för er; och det kan hända att ni älskar något och ändå är detta ett ont för er – Gud vet, men ni vet inte.
(Surah 2:216)

Det rättvisa straffet för de som kämpar emot GUD och Hans budbärare [motsätter sig islam], och som begår hemska brott, är att dödas eller korsfästas, eller att få sina händer och fötter avskurna på alternerande sidor, eller att landsförvisas. Det är för att förödmjuka dem i detta livet, sedan drabbas de av ett mycket värre straff i Livet Efter Detta.
(Surah 5:33)

När de helgade månaderna gått till ända skall ni döda avgudadyrkarna [icke-muslimer], var ni än träffar på dem; tag dem till fånga och omringa dem och lägg er i försåt för dem. Men om de visar ånger och villighet att förrätta bönen och betala allmoseskatten, lämna dem då i fred – Gud [Allah] är ständigt förlåtande, barmhärtig.
(Surah 9:5)

Bekämpa [slåss mot, kriga mot] dem som inte tror på Allah eller Domens Dag, eller tillåter det som är förbjudet av Allah och Hans Sändebud, eller inte erkänner Sanningens Religion, bland Bokens Folk [Judar och Kristna], tills de ger kompensation med villlig underkastelse, och känner sig underdåniga.
(Surah 9:29)

Om ni icke vill gå fram till strid för Allahs sak, kommer Han att straffa er med ett smärtsamt straff och kommer att utvälja ett annat folk i ert ställe, och ni skall icke alls skada Honom. Och Allah har full makt över alla ting.
(Surah 9:39)

O du profet, sträva mot de icke troende och mot hycklarna, och var hård när du handskas med dem. Helvetet är deras öde; vilken miserabel boning!
(Surah 9:73)

Då ni möter förnekarna [icke-muslimer] i strid, låt svärden falla över deras huvuden till dess ni har tvingat dem på knä; tag därefter de överlevande till fånga. Sedan kommer den tid då ni skall ge dem fria, godvilligt eller mot lösen, för att kriget skall lägga av sina bördor. Detta är vad ni har att iaktta. Om Gud ville kunde Han helt visst slå ned dem utan er medverkan, men genom att låta er kämpa mot varandra sätter Han er alla på prov. Och vad dem beträffar som stupar i kampen för Guds sak, skall Han inte låta deras handlingar bli förgäves; Han skall leda deras steg och ge dem sinnesstyrka och inre lugn och föra dem till paradiset som Han har låtit dem veta.
(Surah 47:4-6)

Read more: http://politisktinkorrekt.info/2010/02/22/valdtakten-i-karlstad-del-2/#ixzz0gIa1LBcj

fredag 19 februari 2010

Jäkla tjat om mobiler överallt!

Har min TV för att titta på TV med, Har min fasta telefon för att ringa med, har min dator för att komma ut på nätet. Tycker det är ganska löjligt och sitta och titta på TV i mobilen! Har också en musikdator kopplad till stereon med över 10.000 låtar på. Men har faktiskt en gammal antik Nokia som är avstängd för det mesta. Tar bara med den när jag går ut ifall det skulle hända något. Vill nån ringa mig så är det den fasta telefon som gäller. Gör mig aldrig av med den.

Mobilen kan i.af ta emot och skicka SMS/MSS och det räcker för mig. Har gått hysteri i allt vad mobiler heter.

Däremot skulle jag vilja ha en läsplatta. Ni vet en sån där man kan läsa t.ex böcker i. Min syn är taskig och tänk vad bra med en bakgrundsbelyst läsplatta som man kan ändra storleken på teckensnitten. Men jag väntar tills de blivit billigare. Allt nytt sjunker i pris på ett år.

tisdag 16 februari 2010

Att staten kontrollerar meddelanden som medborgarna skickar mellan varandra strider alltså egentligen mot lagen.

Brevhemligheten är en rättighet som betyder att ingen får öppna och läsa andras brev.
I Brottsbalkens 4:e kapitel står det:
8 § Den som olovligen bereder sig tillgång till ett meddelande, som ett post- eller telebefordringsföretag förmedlar som postförsändelse eller telemeddelande, döms för brytande av post- eller telehemlighet till böter eller fängelse i högst två år. (Lag 1993:601).
9 § Den som, utan att fall är för handen som i 8 § sägs, olovligen bryter brev eller telegram eller eljest bereder sig tillgång till något som förvaras förseglat eller under lås eller eljest tillslutet, dömes för intrång i förvar till böter eller fängelse i högst två år.
9 a § Den som i annat fall än som sägs i 8 § olovligen medelst tekniskt hjälpmedel för återgivning av ljud i hemlighet avlyssnar eller upptager tal i enrum, samtal mellan andra eller förhandlingar vid sammanträde eller annan sammankomst, vartill allmänheten icke äger tillträde och som han själv icke deltager i eller som han obehörigen berett sig tillträde till, dömes för olovlig avlyssning till böter eller fängelse i högst två år. Lag (1975:239).
9 b § Om någon anbringar tekniskt hjälpmedel med uppsåt att bryta telehemlighet på sätt som sägs i 8 § eller att utföra brott som sägs i 9 a §, dömes för förberedelse till sådant brott till böter eller fängelse i högst två år, om han ej är förfallen till ansvar för fullbordat brott. Lag (1975:239).
9 c § Den som i annat fall än som sägs i 8 och 9 §§ olovligen bereder sig tillgång till en uppgift som är avsedd för automatiserad behandling eller olovligen ändrar, utplånar, blockerar eller i register för in en sådan uppgift döms för dataintrång till böter eller fängelse i högst två år. Detsamma gäller den som olovligen genom någon annan liknande åtgärd allvarligt stör eller hindrar användningen av en sådan uppgift. Lag (2007:213).
Källa: Lagen.nu https://lagen.nu/1962:700#P8

Läs  Lisa Magnussons eminenta artikel här

söndag 14 februari 2010

Datalagringsdirektivet

  1. Alla dina telefonkontakter registreras och sparas i minst ett halvår.
  2. Alla dina SMS-kontakter registreras och sparas i minst ett halvår.
  3. Alla dina e-mail! registreras och sparas på samma sätt. (Ja, du läste rätt. Journalistförbundet, dags att vakna.)
  4. Alla gånger du varit uppkopplad på Internet från ditt eget abonnemang registreras med klockslag och IP-adress.
  5. Varje gång du ringer eller SMSar någon, så registreras varifrån och klockslag. Det där “varifrån” gäller alltså även mobiltelefoner. Mobiltelefoner blir statliga spårsändare som gör att staten kan ta fram en karta över hur du rört dig i din vardag det senaste året. Staten får alltså långt mer information om dig än du kommer ihåg själv.

Poliser utpressar reporter att radera foton

Den andra händelsen tog ordentligt med skruv i bloggosfären. Det var två civilpoliser som betedde sig överdrivet bryskt mot några tonåringar, tyckte en reporter, så han tog ett par bilder på dem på allmän plats (vilket man naturligtvis får göra).

Då blev poliserna extremt aggressiva mot reportern, och började bokstavligt talat hitta på att han verkade narkotikapåverkad, och om han inte raderade bilderna framför ögonen på dem, så skulle de ta ner honom till stationen för narkotikaprov.

Läs hela storyn på bloggen här.

Sådant här är både stötande och skrämmande och ska inte få förekomma i Sverige. Det är ett rent maktmissbruk och visar hur stort avståndet mellan vanliga människor och etablissemanget har blivit.

Poliser som tvingar reportrar att radera foton -- det är sådant man associerar med Vitryssland eller Östtyskland. Det är de här människorna som kommer att ha hand om loggarna som visar var vi har varit och vilka vi har pratat med. Är det inte ett extremt tydligt tecken på att sådana loggar aldrig ska skapas? Och hur tydligt det har blivit att polisens maktmedel behöver börja dras ner ett par snäpp?

fredag 12 februari 2010

Ha ha, jag har 3.

Förträngningar av hjärtats kranskärl och kärlkramp i bröstet behandlas främst med läkemedel, operation eller ballongutvidgning. Bill Clinton fick två så kallad stentar inopererade. Det är ett slags cylinderformat metallnät som placeras i blodbanan för att förhindra att kärlet faller samman och blockerar blodet. Stentar kan även användas för att förstärka eller rent av byta ut en försvagad kärlvägg.

Efter 5 hjärtinfarkter så har jag fått 3 stentar inopererade i två ingrepp. Den sista ska visst innehålla nån form av läkemedel, bl.a cellgift. Bara att vänta på att det slaggar igen i nåt annat kärl.

fredag 5 februari 2010

Robert Aschberg skriver om jordens undergång.

Carolas larm om
undergången är falskt

Det så kallade teocidéproblemet ställer frågorna om en eventuell guds förmåga och karaktär.
Ungefär så här: antingen är han allsmäktig men ond, eftersom han orsakar katastrofer, död och elände. Eller så är han hygglig och snäll, men ganska lat och oförmögen.
Han skulle förstås kunna vara både elak och arbetsskygg, men då vore han, vips enligt de troendes logik, ingen gud längre.
Jordbävningen och den humanitära katastrofen i Haiti aktualiserar inte bara teocidéproblemet, den ger också näring åt undergångsteoretiker av vitt skilda slag.
En av dem är sångerskan Carola Häggkvist.
Hon sällade sig till knäppskallarnas vaktparad i går när hon levererade ytterligare en domedagsprofetia.
Hon vandrade bland ruinerna i Port-Au-Prince i Haiti och sa till Aftonbladets reporter:
– Det står också i bibeln att det här ska ske i sluttiden.
Hon var en aning försiktig, och menade att tidens slut kanske kommer först om flera hundra år. Men jordbävningen förvånade henne inte.
– Vi har ju en film som heter 2012, sa hon. Jag menar, det är ju ingenting konstigt med det.
Inte nog med att det står i bibeln alltså, som lök på laxen finns numera en Hollywoodfilm om jordens undergång, som den sägs vara förutspådd i mayaindianernas kalender. Förvirrat? Ja, det måste man nog säga. Som bevisning skulle det knappast hålla i domstol.
Idéerna om jordens undergång är inte nya. Och då tänker jag inte främst på klimatalarmisterna, utan på ideliga utsagor av Carolas olika kolleger i tros- och sektbranschen. Enorma flodvågor, rytande eldstormar och avgrunder som öppnar sig. Ragnarök och fimbulvintrar och svavel och saltstoder och andra helveten. De första falsklarmen lär ha kommit redan tusentals år före vår tideräkning. Sedan dess har de stått som spön i backen.
Undergången har alltid varit mer eller mindre överhängande. Det har högljutt fastslagits exakta datum, till och med klockslag för jordens våldsamma undergång, hundratals, kanske tusentals gånger genom historien.
Om dessa domedagsprofetior kan man säga två saker:
De som torgfört dem har ofta ansett att de själva haft något att vinna på den totala katastrofen.
Till dags dato har de visat sig fullkomligt felaktiga. Jorden snurrar någorlunda makligt vidare runt sin axel. Folk får det bättre, det totala eländet per capita minskar.
Jo, solen kommer att slockna. Om cirka fem miljarder år. Då tar det slut. Men vi som är obotliga optimister oroar oss inte för det just nu. Ännu finns det tid att beställa två vita och en brun, La Paloma och notan …
Instämmer totalt med Aschberg. Finns det nån gud är han ond och psykopat!