Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

lördag 25 december 2010

Mera integritetsläsa.

PP Logo
NYHETSBREV
25 DECEMBER 2010

Det kom en julklapp?

God fortsättning, alla!

Några dagar innan jul fick jag ett paket med några telegram ur WikiLeaks' stora samling, "som kanske kunde intressera mig", av en anonym källa. De hade publicerats delvis av SVT tidigare.

Men det var vad som inte hade publicerats av SVT som var rena sprängstoffet. Det tog mig fyra dagar att förstå vad jag precis hade fått i svart på vitt, och jag har fortfarande inte smält det. Kortfattat: varenda lag, varenda utredning som varit fientlig mot nätet, ungdomar och medborgarrätter här i Sverige de senaste åren har varit beställningsjobb av USAs regering och amerikanskt näringsliv. Vi anade att det var så, men hade trott att det kanske kommit lite härifrån och lite därifrån. Det var fel. Det var koordinerat och den svenska regeringen hade fått en checklista att bocka av, och beskrivs i diplomattelegrammen som "mycket samarbetsvillig" och "är helt med på noterna".

Sedan 2006 har vi påstått att datalagring, polismetodutredning, utredningen som ville stänga av folk från nätet (Renforsutredningen), den politiska rättegången och förföljelsen av The Pirate Bay, IPRED och FRA alltihop är del i en större helhet, en sammanhängande helhet som är styrd av amerikanska intressen. Det har låtit konspiratoriskt i överkant. Rentav löjligt. Vi har menat att den amerikanska regeringen jagar på en systematisk nedmontering av medborgarrätter i Europa och på andra platser för att amerikanska företags dominans inte ska riskeras, och då framför allt på upphovsrätts- och patentområdet.

Men plötsligt stod det där i svart på vitt. Så långt att de tjänstemän på Justitiedepartementet som har skrivit själva lagtexten till IPRED, tjänstemän som jag har namngivit och kritiserat, har varit på ambassaden och fått instruktioner.

Det här blir ett lite långt nyhetsbrev, för jag tänker gå igenom dokumenten i detalj. Om du inte känner att du vill läsa mycket just nu, så räcker den här meningen:

Piratpartiet hade rätt i precis allt. Jakten på vanliga Svensson som delar musik och film med varandra har legat bakom den största nedmonteringen av medborgarrätter i modern tid, och amerikanska intressen har legat bakom allting.

Sprid gärna det här brevet på alla sätt som går: skicka vidare till vänner och bekanta, posta i forum, på bloggar, Facebook, twittra om det, etc. Åh, och prata om det också.

För den som vill ha mer kommentarer i stället för hårda referensdokument rekommenderar jag Christian Engströms blogginlägg "Foliehatten av för Sveriges marionettregering".

I mitten av härvan finns diplomattelegrammet Stockholm 09-141, som rekommenderar att Sverige inte svartlistas av USA på den s.k. Special 301-listan, och motiverar varför. Special 301 är en lista som USA sätter ihop varje år som pekar ut länder som de anser inte vara tillräckligt tillmötesgående för amerikansk industri. En majoritet av världens befolkning står med på listan, bland annat Kanada och Spanien. Ganska hyvens sällskap att vara i.

Sedan 1980-talet har USA aggressivt hotat med handelssanktioner mot länder som inte ger amerikanska företag tillräckligt stora konkurrensfördelar -- detta beskrivs ingående i boken Information Feudalism om hur Trips-avtalet och WTO kom till för den som är intresserad av detaljer. Rent praktiskt fungerar det så att branschorganisationerna i USA går till det amerikanska näringsdepartementet, som i sin tur går till det amerikanska utrikesdepartementet, som går till ambassaderna, som i sin tur pratar med regeringar, bland annat den svenska, och kräver lagändringar för att gynna de amerikanska företagen.

Det låter som science fiction, eller hur? Men här är dokumenten. Det här dokumentet kommer från upphovsrättsindustrins branschorganisation IIPA, som i huvudsak består av skiv- och filmbolag. De har listat sex krav på den svenska regeringen, som står att finna i det länkade dokumentet:

- Gör det möjligt att stänga av medborgare från Internet utan eller i väntan på rättegång (så kallad "injunctive relief" på juristspråk) och inför IPRED på ett sätt så att upphovsrättsindustrin kan få ut IP-adresser.
- Åtala personerna bakom The Pirate Bay så långt det absolut är möjligt.
- Öka antalet poliser som bara arbetar med att jaga vanliga fildelare.
- Påbörja en storskalig kampanj för att få bukt med fildelning och pirater.
- Säkerställ att rättighetsinnehavare kan få skadestånd [från fildelare] snabbt och enkelt.
- Avskaffa budbärarimmuniteten så att Internetleverantörer blir ansvariga när upphovsrättsintrång sker över deras nät, och att sådant stoppas i själva överföringen.

Vi känner igen allt det här, eller hur? Med ett undantag, så ser det ut som den checklista som svenska regeringen har följt. Ambassaden förklarar till och med undantaget.

Telegrammet Stockholm 09-141 lyder (i översättning), med mina kommentarer:

1. Stockholmsambassaden rekommenderar att Sverige fortsätter att stå på bearbetningslistan i stället för svarta listan i år. Vi är medvetna om att branschorganisationerna IIPA [upphovsrättsindustrin] och PhRMA [läkemedelsindustrin] tycker annorlunda. Vi baserar vår rekommendation på:

– Framstegen som den svenska regeringen har gjort på fem av de sex punkter som IIPA identifierade förra året och som vi givit till den svenska regeringen;

[Ricks kommentar: De skriver rakt ut att regeringen har fått en checklista.]

– Den känsliga inrikespolitik som regeringen behöver hantera när man slår ner mot fildelning. Regeringen kämpar, med goda avsikter, mot en högljudd ungdomsrörelse och ett negativt medieklimat. Till exempel vill vi lyfta fram risken att Piratpartiet väljs in i EU-Parlamentet senare i år.

[Ricks kommentar: Det är tydligen "en högljudd ungdomsrörelse" som kämpar för grundläggande medborgarrätter.]

2. Vi går här igenom de framsteg som Sverige har gjort i den checklista som vi gav till regeringen förra året. Ambassaden fortsätter att arbeta väldigt konstruktivt med svenska regerinen, och har bra tillgång till och ett bra arbetsklimat med tjänstemän på beslutande och arbetande nivåer. Det som gjorts sedan förra årets genomgång stärker lagarna för att kämpa mot fildelning. Rättegången mot The Pirate Bay sker just nu i Stockholms Tingsrätt. Sista rättegångsdagen är 4 mars, och domen kan väntas på eller omkring 25 mars.

[Ricks kommentar: Ambassaden skriver att de har bra tillgång till tjänstemän. I andra telegram namnger de vilka, och det är bland annat mannen som skrev lagtexten till IPRED.]

3. [...] Justitiedepartementet, som har huvudansvaret för de här frågorna, är helt med på våra noter och vet vad som står på spel. De slåss just nu med Näringsdepartementet om nästa lämpliga steg för att slå ner på fildelning. Nu när IPRED äntligen kommer att ta effekt den 1 april, och det snart kommer att finnas en tingsrättsdom i Pirate-Bay-målet, så kommer Justitiedepartementet att ge uppmärksamhet åt andra nyckelfrågor, framför allt frågan om hur Internetleverantörer ska kunna hållas ansvariga [för det som folk skickar i deras nät]. [...]

[Ricks kommentar: det står alltså i klartext att Justitiedepartementet och Ask arbetar för att avskaffa budbärarimmuniteten och göra Internetleverantörer ansvariga för vad deras kunder gör, så att vi ska få en kraftig form av censur utanför lagen. Det här är ett av de allvarligaste hoten som finns mot Internets grundläggande principer idag. Notera också skrivningen om att Justitiedepartementet sitter i USAs knä i de är frågorna.]

4. [...] Ambassaden har givit en lista med saker att åtgärdas till den svenska regeringen där amerikanska regeringen hade hoppats att se framsteg under 2008.

5. Åtgärdslistan under [det så kallade] Special-301-initativet innehöll rekommendationer i sex områden. Sveriges regering har agerat, i olika omfattning, i fem av dessa områden. En genomgång av detta följer i följande paragrafer.

[Här kastar jag om paragrafernas ordning lite, så att vi kan jämföra med checklistan från amerikanska upphovsrättsindustrins branschorganisation IIPA, och jag tar med den som referens. Siffrorna framför textstycket finns alltså i diplomattelegrammet och markerar vilket textstycke som refereras. Checklistans punkter tas uppifrån och ner i IIPAs lista.]

Checklistan säger:

Gör det möjligt att stänga av medborgare från Internet utan rättegång eller i väntan på rättegång (så kallad "injunctive relief" på juristspråk) och...

Ambassaden säger:

7. Injunctive relief: den enda punkten utan framsteg är nummer två på listan, "injunctive relief". Svenska regeringen vidhåller att det finns tillräckliga åtgärder i svensk lagstiftning, och avser inte att lägga nya lagförslag. (Notera att [upphovsrätts]industrins påståenden om motsatsen stöddes av Renforsutredningen, en utredning som skulle undersöka fildelningssituationen. Svenska regeringen har meddelat att den inte kommer att gå vidare med Renforsutredningen.)

Ricks kommentar:

Renforsutredningen var det lagförslag som uttryckligen ville stänga av medborgare från nätet utan rättegång. Dess sekreterare, Johan Axhamn, lobbar just nu hårt för att införa censur utanför lagen genom en annan av dessa sex punkter.

Checklistan säger:

...och inför IPRED på ett sätt så att upphovsrättsindustrin kan få ut IP-adresser.

Ambassaden säger:

8. Implementation av IPRED: Lagen godkändes av riksdagen den 25 februari, och den nya lagstiftningen tar kraft den 1 april 2009. De politiska känsligheterna gjorde slutskedet av lagförslagets hantering väldigt känslig för Alliansregeringen. Mycket av debatten och förhandlingarna har skett i öppenhet, och enskilda riksdagsledamöter har hamnat under enormt tryck. Att lagen gått igenom är därför en mycket större seger för Sveriges regering än vad det kan verka. Stora förändringar, jämfört med det ursprungliga lagförslaget:

– lagen kommer inte att vara retroaktiv. [...]

– domstolen kommer att göra en proportionalitetsbedömning, det vill säga, väga behovet från rättighetsinnehavaren att få reda på identiteten bakom internetabonnemanget mot integritetsaspekterna för den personen. Lagen säger att en viss nivå av upphovsrättsintrång måste ha skett för att informationen ska lämnas ut. I normalfallet, så skulle detta inträffa då intrånget består av uppladdning av en enda film eller musikstycke [...]

– Lagen innehåller text om att regeringen avser att observera och bedöma hur lagen används [...]

Ricks kommentarer:

Här är det två saker som är värda att notera. För det första, så är det tydligt att USA och ambassaden låg bakom hela de kontroversiella delarna av IPRED (delen om att lämna ut abonnentuppgifter är nämligen frivillig i EU-direktivet). För det andra ska man dra öronen åt sig när regeringen pratar om "storskaliga fildelare", för här står i svart på vitt vad det betyder: att ladda upp en enda film eller låt, sådant som två miljoner svenskar gör dagligen.

Notera också tonen av besvikelse över att lagen inte gjordes retroaktiv.

Checklistan säger:

Åtala personerna bakom The Pirate Bay så långt det absolut är möjligt.

Ambassaden säger:

12. Efter razzian mot The Pirate Bay den 31 maj 2006, så diskuterades fildelning intensivt i Sverige. Medieklimatet var huvudsakligen, och är fortfarande, ofördelaktigt för de ställningstaganden som gjorts av rättighetsinnehavarna och USAs regering. Razzian mot The Pirate Bay framställdes som att svenska regeringen hade vikit sig för tryck från USA. Den känsliga situationen gjorde det svårt, om inte kontraproduktivt, för ambassaden att lägga sig i den offentliga diskussionen om upphovsrätt. Bakom kulisserna har ambassaden arbetat bra med alla intressenter. Efter 18 månaders förundersökning, så väckte åklagaren åtal mot fyra individer för medhjälp till brott mot upphovsrättslagen på grund av deras aktivitet med att administrera bittorrent-webbsidan The Pirate Bay. Målet hörs just nu i tingsrätten i Stockholm, och sista förhandlingsdagen är den 4 mars. Domen förväntas på eller omkring den 25 mars, alltså före Special-301-genomgången är slutförd. Notera dock att vi förväntar oss att domen kommer att överklagas till högre instans, vilket innebär att den slutliga domen inte kommer att vara känd på flera år.

Ricks kommentar:

Redan när razzian kom den 31 maj, så framkom det tydliga indikationer på att USA hade tryckt på. Det gick dock inte att bevisa. Nu står det i svart på vitt på en åtgärdslista, tillsammans med kommentaren att justitiedepartementet helt är med på noterna och är mycket samarbetsvilliga.

Ambassaden skriver också hem att de har arbetat bakom kulisserna med "alla intressenter". Några av dessa namnges i andra diplomattelegram, bland annat målsägarsidan i Pirate-Bay-rättegången.

Checklistan säger:

Öka antalet poliser som bara arbetar med att jaga fildelare.

Ambassaden säger:

10. Polis och åklagare: det finns nu två heltidsåklagare som arbetar med upphovsrättsfrågor. Poliser har utbildats, men vi har förstått att de inte får ge upphovsrättsfrågor någon uppmärksamhet. De är tillbaka på sitt vanliga jobb i sina polisdistrikt, där det finns andra prioriteter. Vi har förstått att åklagarna har flaggat för att detta är ett problem för deras arbete -- de sitter fast med en backlogg av gamla ärenden utan stöd från undersökande poliser. Åklagarna ber om undersökande poliser som är vikta på heltid åt immaterialrättsfrågor [upphovsrättsfrågor], idag finns det inget sådant. Justitiedepartementet har upprepade gånger frågat Rikspolischefen hur han planerar att åtgärda dessa brister. Även om statsförvaltningen inser behovet, så kommer budgeten för nästa år troligen inte att innehålla kraftigt höjda anslag till polisväsendet, givet det ekonomiska läget. Det här är ett område där ambassaden kan arbeta med statsförvaltningen och [upphovsrätts]industrin för att belysa vilket stort genomslag som kan fås av ytterligare resurser till detta område.

Checklistan säger:

Påbörja en storskalig kampanj för att få bukt med fildelning och pirater.

Ambassaden säger:

11. Utbildning av allmänheten: På hösten 2008, så skickade regeringen/Justitiedepartementet ut nytt utbildningsmaterial, primärt riktat mot ungdomar, som kommer att distriberas brett i svenska skolor. Justitieminister Asks personal överväger just nu för- och nackdelar med att engagera enskilda ministrar i den offentliga debatten. Givet all den negativa uppmärksamhet som kommit runt IPRED-lagen och Pirate-Bay-rättegången, så har beslutet hittills varit att hålla en låg profil. Statsförvaltningen medger att det finns en verklig risk att fönstret för debatt förlorades för flera år sedan, när ledande politiker inte tog debatten. Hur man lägger sig i vid den här tidpunkten är en känslig fråga.

Ricks kommentarer:

Vi kritiserade det här materialet när det kom ut. Justitiedepartementet skickade ut "läromedel" med ensidig upphovsrättspropaganda som skolmaterial! Det hade inte hänt tidigare, och jag kritiserade materialet på punkt efter punkt för att vara politiskt vinklat, bara berätta halva historien eller bitvis direkt felaktigt. Nu vet vi att det var beställt av USA.

Exempel på text ur materialet finns på i det här tidigare blogginlägget. Det är en ren partsinlaga från upphovsrättsindustrin som skickas ut som opartiskt läromedel.

Checklistan säger:

Säkerställ att rättighetsinnehavare kan få skadestånd [från fildelare] snabbt och enkelt.

Ambassaden säger:

9. Att ge polis och åklagare rätt till identitetsuppgifter bakom IP-adresser [internetabonnemang] för individer misstänkta för upphovsrättsintrång av lägre dignitet, det vill säga bötesbrott i stället för fängelsebrott: Justitiedepartementet har också arbetat mot målet att ändra lagstiftningen så att polis och åklagare kan komma åt identiteter bakom IP-adresser i de fall där brottet som mest kan ge böter, snarare än fängelse. Den vanliga svenska termen för denna sorts brottslighet är "mindre allvarliga brott". För närvarande, så får brottsbekämpande tjänstemän bara ut sådan information om upphovsrättsintrånget kan ge fängelse. Regeringen/Justitiedepartementet har gått med på att ändra lagen, och ändringen bakades in i en utredning som skulle föreslå de nödvändiga stegen för en sådan förändring. Förändringarna plockades nyligen ut från resten av utredningen, och presenterades i förväg för Justitieminister Ask sent i januari 2009. Även om den långsamma lagstiftningsprocessen är en besvikelse, så har regeringen/Justitedepartementet redan gått med på de nödvändiga förändringarna som kommer att stärka de utredande möjligheterna för brottsbekämpande tjänstemän.

Ricks kommentarer:

Detta är datalagringen. Detta är den så kallade "steg 2″ av datalagringen som Beatrice Ask presenterade förra torsdagen -- när trafikdatalagringen gick från att bara gälla grova brott till att även gälla bötesbrott som fildelning. Det är alltså inte ett inaktuellt telegram, utan regeringen håller fortfarande på att bocka av sin checklista.

Nu kan riksdagen åtminstone, med facit i hand, rösta ner det här beställningsjobbet från främmande makts näringsintressen.

Checklistan säger:

Avskaffa budbärarimmuniteten så att Internetleverantörer blir ansvariga när upphovsrättsintrång sker över deras nät, och att sådant stoppas i själva överföringen.

Ambassaden säger:

6. Industrikonsultation och ansvar för Internetleverantörer: Svenska regeringen höll en serie industrimöten under sommaren och hösten 2008, med det uttryckliga målet att diskutera en frivillig industriöverenskommelse mellan internetleverantörer och rättighetsinnehavare. Industrikontakter rapporterade att internetleverantörerna var ovilliga (de hävdade att det var  omöjligt) att agera på detta sätt frivilligt. Den första förhandlingsrundan avslutades under hösten 2008. Justitiedepartementet jobbar för närvarande internt med att få till en andra förhandlingsrunda med en tydlig morot att komma till resultat, det vill säga, hot om lagstiftning om en uppgörelse inte nås. Det finns visst motstånd i Näringsdepartementet mot detta, och förhandlingar pågår på seniora nivåer inom regeringskansliet.

Ricks kommentarer:

Det här är ett av de fulaste sätten att förstöra Internet som vi känner det. Om budbärarimmuniteten försvinner, om internetleverantörer görs ansvariga för vad deras kunder kommunicerar, så kommer de att censurera nätet hårt och skoningslöst helt utanför lagen. Det är precis som om Posten skulle göras ansvarig för vad som fraktas i brev, eller som om telebolag skulle hållas ansvariga för medhjälp till brott som planerats i telefon. De skulle bara tillåta vissa förutbestämda, godkända och ofarliga saker att sägas. "Tryck 1 för att säga hej då.". Annars skulle själva de hållas till ansvar för allt som sades.

Konceptet är helt främmande. Det enda som egentligen hjälper någorlunda mot fildelning är att döda hela Internet, och det här skulle vara en sådan åtgärd. Christopher Kullenberg kommenterar mer ingående.

Upphovsrättsindustrins lobbyorgan Netopia arbetar intensivt med påtryckningar kring just detta och kallar det för "mellanhandsansvar" för att få det att låta positivt.

Avslutande kommentarer

Så här har vi det. Allt i svart på vitt.

Detta tar, som Christian Engström skriver, lite tid att smälta. Men nu vet vi att politikerna ljög, hela tiden. Allt var enkla beställningsjobb för att kränka svenska medborgare för att gynna amerikansk industri. Precis som vi har sagt ända sedan 2006, men inte riktigt haft belägg för att allt hängt ihop så här tydligt.

Skicka gärna vidare det här på alla sätt som går.

Hörs snart igen,
Rick

onsdag 8 december 2010

Av Rick Falkvinge.

PP Logo
NYHETSBREV
8 DECEMBER 2010

Första infokriget, dag 4

Saker och ting går ännu fortare nu, och börjar även få en hel del humoristiska inslag. Eftersom jag inte skickade dag 3 som nyhetsbrev ska jag även försöka sammanfatta det. Anna och jag publicerade vårt traditionella veckosnack imorse (prenumerera här), men det var förstås gammalt när det kom eftersom det spelades in igår. Det är minutfärskhet på läget nu.

I klippet kommenterar vi framför allt att flera av Piratpartiets servrar var utslagna i förrgår. Partiet angreps alltså för vårt stöd till WikiLeaks, och det är första gången som partiets servrar har angripits. Vår driftgrupp var fullt sysselsatt med att försöka hålla de viktigaste funktionerna igång och fick prioritera hårt.

Vi påminner också om vad som är viktigt här. Det är inte Julian Assange, och det är inte WikiLeaks. Det är värdena vi slåss för. Rätten till yttrandefrihet, rätten att publicera information, rätten att kommunicera, rätten att granska makten. Om vi tillåter makthavarna att tysta WikiLeaks den här gången, så har stridslinjerna flyttats avsevärt för hur det är acceptabelt att tysta obekväma motståndare.

Därför blir det också helt fel när t.ex. grupper associerade med Anonymous angriper oetiska företag (PayPal, MasterCard) och försöker tysta dem. Att slåss för yttrandefrihet är inte att neka yttrandefrihetsmotståndare rätten att prata. Då har man blivit sin egen fiende. Att slåss för yttrandefrihet måste, med nödvändighet, vara att slåss för yttrandefrihet för alla -- och alldeles särskilt för dem vars åsikter man finner direkt motbjudande.

Men tillbaka till dagens utveckling.

Den schweiziska banken stängde alltså Julian Assanges konto igår. För att sätta det i perspektiv, så är schweiziska banker annars så mycket på sina kunders sida att de inte stängde konton för nazisterna efter andra världskriget. Men Assange går tydligen bra.

Jag skrev i förrgår att PayPal har klippt donationsmöjligheterna till WikiLeaks. MasterCard och Visa har också talat om att de inte längre tänker processa transaktioner åt WikiLeaks. Det står alltså klart att makthavarna ger sig på helt fel mål: när det handlar om huruvida informationen ska få komma ut eller inte, vilket den kommer att göra, så angriper de istället WikiLeaks ekonomiskt (och tror att det kommer att fungera).

Det är till och med så löjligt att det australiensiska postväsendet plötsligt har bestämt sig för att WikiLeaks' postbox ska stängas (dit folk annars kan skicka kontanter). Men man kan ju inte bara stänga en postlåda, och särskilt inte för en så uppmärksammad adressat, det ser märkligt ut. Så man demolerar hela postkontoret i stället. Med tio dagars förvarning. Det stängs den 17 december. Någon som hört talas om något liknande?

Allt detta är dock förgäves, för det finns massor av sätt att donera till WikiLeaks. Och dessutom är det inte ekonomi som striden handlar om. Det är information, yttrandefrihet och rätten att avslöja missförhållanden. Om informationen kommer ut, så vinner WikiLeaks och nätaktivisterna. Om makthavare lyckas stoppa nyhetsflödet, så vinner de.

Det står redan klart att yttrandefriheten har vunnit den här ronden. I skrivande stund har WikiLeaks över tusen spegelkopior och att tro att det går att stoppa är naivt på gränsen till dumkriminellt. Den som vill kan referera till Piratpartiets WikiLeaksspegel eller till min personliga. Men makthavarna fortsätter att angripa budbärarna, i någon mån ur ren frustration över att inte kunna kontrollera det fria ordet.

"När man inte får säga vissa saker för att yttrandefriheten kan komma i fara, så är yttrandefriheten redan skadad." -- okänd

"När nyhetsrapportering betraktas som förräderi, så har vi stora problem." -- Ron Paul, amerikansk politiker

Det fascinerande här är hur långt amerikanska intressen är beredda att gå för att tysta media och uppgiftslämnare till media. Det har pratats länge om att man ska "få ordning på Internet" och filtrera bort oönskade element -- pedofiler, terrorister och mobbare, och så förstås den grova organiserade brottsligheten som alltid nämns -- och vi har påpekat gång på gång på gång att de verktyg som föreslås för att komma till rätta med skolmobbing lika gärna kan användas för att tysta obekväma journalister.

Nu ser vi äntligen makthavarna och de amerikanska intressena bekänna färg. Jag har aldrig, någonsin, sett myndigheter angripa mobbing med den frenesi och intensitet som WikiLeaks nu angrips med. Det farligaste som fanns var tydligen hotet att avslöjas med graverande lögner. Det var det, framförallt, som man ville ha möjlighet att stoppa.

Det är något att minnas till nästa gång Internetcensur föreslås -- för att komma till rätta med mellanstadiemobbing eller något liknande. Det är inte det man vill åt. De korten har visats nu, framför allt från amerikanskt håll.

Samtidigt annonserade USA stolt igår att de kommer att anordna Världspressfrihetens Dag 2011. I programmet, så skriver de att "nya medier har gett vanliga medborgare makten att rapportera om sin omvärld, uttrycka åsikter om aktuella händelser, och utbyta information i miljöer som ibland är fientliga mot sådan indiviuell yttrandefrihet". Samtidigt, skriver de, så "är vi [alltså USA] bekymrade över den aggressivitet som några stater visar i sina försök att censurera och tysta individer och att begränsa det fria informationsflödet".

Någon på Twitter utsåg omedelbart den 7 december till Orwelliska Nyspråksdagen. Ironin i detta är så intensiv att man kan destillera den och använda den som en förnyelsebar energikälla som kan ersätta både Barsebäck och Forsmark samtidigt. Facebooksidan är full med kommentarer som... påpekar... dubbelmoralen, och organisatörerna har försökt flytta på de flesta.

Här på hemmaplan i Sverige har Journalistförbundet äntligen men berömvärt tagit bladet från munnen och fördömt försöken att tysta WikiLeaks. Det har också precis framkommit att FRA sprider enorma mängder massavlyssnad kommunikation till engelska och amerikanska underrättelsetjänsten -- det hade jag kunnat skriva ett helt nyhetsbrev om i sig, den så kallade kontrollen av FRA är helt verkningslös, "vad var det vi sa" -- och att svenska regeringen fått en beställningslista på upphovsrättsskärpningar av amerikanska ambassaden, som genomfördes i hemlighet: ambassaden varnade för att Piratpartiet kunde få starkt stöd annars, likväl som att amerikanerna arbetat bakom kulisserna hela tiden under Pirate-Bay-rättegången. De två sakerna hade jag också kunnat skriva ett helt nyhetsbrev om i sig.

Saker händer snabbt nu.

måndag 22 november 2010

Neil Yongs elbil brann upp!

image
Artisten Neil Youngs ögonsten, den vackra elhybridbilen Linc Volt, föröddes vid en brand förra veckan. Även här var det ett undermåligt laddningsaggregat som ställde till det.

Link Volt före branden. Foto: Lincvolt.com
Neil Youngs elbilsdröm upp i rök
Linc Volt efter branden. Foto: Eric Johnson/Lincvolt.com

Läs mer

Taggar


(Uppdaterad) Den vita, vackra cabben hade lämnats för laddning i Neil Youngs lagerbyggnad i ett industriområde i Burbank i Kalifornien.
- Vi hade satt bilen på laddning och gått därifrån. Men laddningsaggregatet på väggen var inte testat och bilen hade tidigare inte lämnats obevakad. Det var ett stort misstag. Och det var inte bilens fel, skriver Neil Young i ett pressmeddelande på Linc Volts hemsida.
Laddningsolyckan påminner om den som hände ungefär samtidigt på bilfärjan mellan Oslo och Köpenhamn, när en ombyggd Nissan Quashqai började brinna efter kortslutning i laddningsaggregatet.
Neil Young har genast satt igång med upprustningen. Bilen ska återställas i sitt ursprungliga skick.
För att få tillbaka ett vackert Lincoln-utseende kommer Neil Young att plocka delar från en Lincoln Continental av 1958 års modell som han fick av sin fru i 65-årspresent.
Den har samma typ av plåt som i Linc Volt-bilen.
Ytterligare en Lincoln Continental 1959 har köpts in för att bidra med delar till återställandet av Linc Volt.
Linc Volt är ett prestigeprojekt för Neil Young som dels vill ta ansvar för miljön, dels slå ett slag för amerikansk teknik och den amerikanska drömmen.
Bilen är en el-hybrid-konverterad Lincoln Continental från 1959.
Den har 150 kW elmotor från amerikanska UQM och en 30 kW etanoldriven mikroturbin från amerikanska Capstone som laddar batterierna.
Mikroturbinen är som en liten jetmotor som driver generatorn som laddar batterierna som är av litium-järnfosfat.

söndag 12 september 2010

När blev vi dom som vi inte var?

Minns ni 80-talet? Politiken då såg väldigt annorlunda ut mot idag. Framför allt var både den internationella politiken och vardagen präglad av det kalla kriget mellan USA och Sovjetunionen.

Hotet om kärnvapenkrig var närvarande, närvarande i vardagen, närvarande hela tiden. Man visste inte riktigt när man gick och lade sig om världen skulle finnas kvar imorgon. Det är svårt att föreställa sig om man inte upplevt det, men jag kan illustrera med en låt som de flesta har hört, Forever Young av Alphaville. En underbart vacker ballad som man dansade tryckare till innan man gick hem med varandra. Är det någon som tagit sig tiden att lyssna på vad den egentligen handlar om? Det räcker med att titta på de fyra första raderna:

Let's dance in style, let's dance for a while
Heaven can wait, we're only watching the skies
Hoping for the best, but expecting the worst
Are you gonna drop the bomb or not?

Övervakningstrendigheten just nu motiveras med att världen på nåt sätt skulle ha blivit farligare sedan 1980-talet. Den som påstår det ljuger. Det värsta som kan hända idag är att några knäppskallar spränger sig själva i luften på en buss på andra sidan kontinenten. Visst, det är dåligt, men det spelar liksom inte i närheten av samma division som att världen kunde upphöra existera över natten, och hur närvarande skräcken var hela tiden för att någon krigshök, eller något misstag, skulle utlösa undergången.

Can you imagine when this race is won?
Turning our faces into the sun...
Do you really wanna live forever?
Forever young

Så inte fasen har världen blivit farligare.

Alltså, de som var unga på 80-talet dansade tryckare till ballader om kärnvapenkrig och utplåning. Så närvarande var skräcken. Det är något av en ödets nyck att Forever Young kom just 1984.

För mitt i allt detta, så var det också en väldigt stark politisk polarisering. Och vi, hela vår identitet, det var att "vi är inte dom". Det var hela Västeuropas identitet. Och "dom", det var förstås öststaterna, Östeuropa, Stormakt Röd, Warszawapakten. (Ja, Polen har betraktats som ett ont land. Saker kan svänga snabbt.) "Dom", det var staterna som övervakade sina egna medborgare. Som kränkte dem och inte lät dem ha ett privatliv. Som avlyssnade deras telefoner, som ångade upp deras brev.

Det var till och med så att staten i Östeuropa hade gästböcker i varje hem. Den som besökte någon var tvungen att skriva upp det i gästboken, så att staten kunde kontrollera vem som hade haft kontakt med vem. Det var hemskt. Staten ägde gästböckerna.

Så fort valet är över, så avser både Alliansen och de rödgröna att driva igenom trafikdatalagring, så att staten kan kontrollera vem som har haft kontakt med vem, när, hur länge, och till och med varifrån.

Var är skillnaden? Var är skillnaden?

Jag tittar på det hela om och om igen, och jag måste förfärad konstatera att jag faktiskt inte ser någon.

Vi var inte dom. Det visste vi alla. Hur blev vi dom? När blev vi dom?

Har vi glömt hur förfärade vi var?

Har vi glömt att folk kunde välja mellan det osäkra Västtyskland med sina terrorister på 80-talet, och det säkra och totalövervakade Östtyskland med nästan obefintlig brottslighet, och flydde i drivor till Västtyskland så fort de fick chansen? Och att de tyvärr alltför ofta sköts ihjäl när de försökte ? det var något människor till och med offrade livet för, att de föredrog ett samhälle med terrorister, riktiga terrorister, framför ett samhälle med statlig övervakning mot terroristerna?

När blev vi dom som vi inte var?

Idag är det bara Piratpartiet som driver frågan om rätten till ett privatliv. Flera andra partier påstår sig ha integritet på sitt program "plus en massa annat". Problemet är just det där en massa annat, och att de prioriterar det framför rätten till ett privatliv.

När det här skickas ut är det exakt en vecka tills vallokalerna stänger, och jag vill påminna alla om hur man bemöter det som är den vanligaste kritiken mot oss ? att vi skulle vara ett enfrågeparti, eller att det skulle vara ett problem att vi inte har ett heltäckande politiskt program.

Till att börja med har jag illustrerat med berättelsen innan varför den frågan är viktigare än något annat. Det är faktiskt inget man kan kompromissa om ifall man till exempel får igenom en bensinskattehöjning på 49 öre i stället. Det är inte en fråga man, eller åtminstone vi, kan kompromissa med över huvud taget. Ändå kallas vi envist för enfrågeparti av våra belackare. Det är ohederligt.

Inget parti runt fem-sex procent, alltså stödpartier i Sveriges riksdag, kan få igenom en heltäckande politik. Därför är det djupt oärligt att de låtsas att de kan få igenom en heltäckande politik före valet, för att sedan släppa nitto procent av sin politik på golvet efter valet för att i själva verket driva en eller två frågor. Vi är faktiskt det enda partiet som är ärliga nog att inte låtsas som om vi kan få igenom allt vi vill, vilket inget stödparti kan, utan i stället deklarerar redan före valet vad vi tänker driva.

Det är något vi ska vara stolta över, och det är en ärlighet som de andra partierna inte kan eller ens tänker försöka matcha.

onsdag 1 september 2010

Journalgrodor: Så här kan det bli när läkaren ska dokumentera:

 • Patienten sköts av doktor Hultberg.
 • Dricker flytande och eventuellt gröt.
 • Har fastnat med snoppen i dragkedjan, denna avlägsnas med avbitartång.
 • Den oregelbundna hjärtverksamheten känner hon mest av när hon sover.
 • Patienten dog i juni och detta har tagit honom mycket hårt.
 • Patienten har inga besvär bortsett från att han förlorat potensen.
 • Ingen buksmärta men kan hålla tillbaka den lösa avföringen med hjälp av vitt bröd.
 • Änka, bor med frisk make.
 • Klagar på smärtor i bröstet. Bor på Lindängens serviceboende och medicinerar för detta.
 • Orkar inte julpyssla som vanligt. Inlägges på IVA för observation.
 • Den 12 juli skulle patienten ut och jaga katten, började frysa, tog sig några Magnecyl. Mådde ej bra men reste dock till Eskilstuna. 13 juli födde hustrun en pojke på BB.
 • Enligt hustrun är han mobil när han ska ta sig till kylskåpet, men annars anger han sig vara rullstolsbunden.
 • Liggande på magen undersöker jag patientens hälar.
 • Har huvudvärk i huvudet.
 • Mår alldeles utmärkt. Har sökt läkare ett flertal gånger för det.
 • Har sedan sensommaren börjat få ont i bröstet i samband med snöskottning.
 • Har nu fått rullstol och ämnar åka till Norrköping med denna.
 • Har ingen frossa men maken uppger att hon var mycket het i sängen natten till i dag.
 • Jag tittar på patienten i mikroskop och blir inte klokare av det.
 • I hemmet finns hund, katt, ko och heltäckningsmattor.
 • Har mycket smärtor i underlivet och särskilt när han använder muskeln till urinröret, Har nyligen träffat en flicka och tror att det kan vara träningsvärk.
 • Lantbrukare till yrket. Frisk för övrigt.
 • Patienten f.d. storrökare, numera biodlare.
 • Söker för fästingbett i huvudet. Huvudet borttages med pincett.
 • Patienten har två tonåringar men annars inga abnormiteter.
 • Under festliga former fallit ut från en balkong.
 • Patienten har varit deprimerad ända sedan han träffade mig 1919.
 • "Kontaktat dr Hansson, som trots att han är kraftigt berusad lovar att ta emot".
 • Patienten tror att han står upp trots att han ligger ner, vilket förvirrar oss båda.
 • Patienten är en 65-årig kvinna som ramlade och föll på ute på gatan. Fallet komplicerades av att en lastbil körde över henne.
 • Vad hans impotens angår, kommer vi att fortsätta medicineringen och låta hans fru behandla honom.
 • Patienten är medvetslös vid undersökningen men säger sig må bra.
 • Poängterar att det är viktigt att patienten håller sig ren mellan fötterna.
 • Liten knöl på höger sida av vänster skalle.
 • Ibland mår patienten bättre, ibland sämre. Ibland mår han inte alls.
 • Patienten har återigen fått ont i värken.
 • Femårig flicka med öroninflammation två gånger om året sedan urminnes tider.
 • Patienten röker en cigarrett i veckan. Uppmanar honom att dra in på rökningen.
 • Hon beskriver huvudvärken som spännande
 • Patienten är betydligt piggare sedan hon kom härifrån.
 • Druckit ett glas vin på kvällen tillsamman med kokta hummern.
 • Sedan födseln har pojken klagat över trötthet i höger ben.
 • Modern bostad och hustru.
 • Nu remiss från sonen som är släkt med patienten.
 • Patienten har inte ont för jämnan men för det mesta.
 • Patienten tål inte ost, mjölk eller smör, ej heller modern och en bror.
 • Har fått större hemsamarit men tycker inte det räcker ändå.
 • När döden inträffade blev patienten plötsligt försämrad.
 • Halsen som patienten hade besvär med i höstas är nu borta.
 • Nyligen varit på kontroll hos gynekolog som friat.
 • Cyklade idag på förmiddagen när plötsligt en liten flicka kom in i hennes framhjul.
 • Patienten informerad om obduktionsresultatet.
 • Det senaste spermaprovet är aldrig taget.
 • Aktuellt: Patienten kräks till lunch. Allmänt: Kastar numera vatten 3 gånger per arbetspass, vilket patienten tycker är för mycket. Allmäntillstånd: Ej fullt adekvat, vet ej var han är eller varför han i så fall är där.
 • Bor tillsammans med gift hustru.
 • Dog troligen i hjärtinfarkt och därefter lungödem.
 • Färskt blod i upphostad servett.
 • Haft gallsten i vänster njure.
 • Röker och dricker ett paket cigarretter om dagen. Bor hemma hos fadern och modern som lever.
 • Socialt: Gift med 2 barn.
 • Patienten gift med en sedan 14 år död källarmästare.
 • Smärta, framför allt på kvällarna när han lägger sig ner. Försvinner med hjälp av en värktablett som han lånar av sin mor, och vars namn han inte vet.
 • Benen är lindade. Tar av dessa.

tisdag 10 augusti 2010

Lite upplysning om Piratpartiet.

Hur ska artister få betalt? (fortfarande vanligaste frågan)

Precis som idag. Vi vill bara ändra kartan efter verkligheten. Fildelning är redan ett faktum, vare sig skivbolagen vill eller inte, och det har lett till att artister tjänar mer pengar än någonsin. Däremot har skivbolagen problem, för de behövs inte längre. Det är deras problem och det är vi inte beredda till att göra till allas problem.

Varför ska jag rösta pirat om ni inte kommer in? (väldigt vanlig fråga)

Okej, men tänk om Piratpartiet skulle få 3,2 procent eller något sådant. Då skulle precis alla politiker få en chock och säga till varandra "Jäklar, de kommer att komma in nästa gång!". Alla sju riksdagspartier skulle anpassa sin politik flera varv efter piratprinciper för att undvika ett pinsamt nederlag 2014. Din röst skulle göra en enorm skillnad på den politiken som fördes i Sverige om Piratpartiet nådde ett sådant resultat, just för att alla skulle anpassa sig efter den direkt.

Dessutom skulle det innebära partistöd, som ger partiet mer möjlighet att driva sin politik. Det får man redan vid 2,5%. Och valsedlar får man vid 1%. De kostar flera hundra tusen idag. (Fast det här är en svagare punkt. De flesta är inte intresserade av att stödja oss som organisation, utan de är intresserade av att göra skillnad med sin röst.)

Ska man hårdra det, så är det mer bortkastat att lägga sin röst på något av de partier som garanterat kommer in i riksdagen.

(Vi siktar förstås inte på 3,2%. Det är bara ett exempel. Vårt mål är riksdagsinträde.)

Hur ska man veta vad ni tycker i andra frågor?

Inget parti som ligger runt fem procent kan få igenom en heltäckande politik. De bara låtsas det. Efter valet släpper de 90 procent av sin politik rakt ner på golvet och låtsas som om det regnar, för att fokusera på att driva en eller två områden. Så som Folkpartiet bara driver skolfrågor, till exempel, fast de låtsas ha en heltäckande politik. Vi är de enda som deklarerar före valet vilka frågor vi tänker driva, och vilka områden vi lämnar till andra partier. Det tycker vi är mycket ärligare.

Hur vill ni ändra upphovsrätten?

Framför allt vill vi få ut den ur hederligt folks sovrum. Den måste reduceras till att bara gälla näringsverksamhet -- det är inte något som ska begränsa människor som sjunger för varandra och delar musik och kultur och kunskap, så som människor alltid har gjort.

Sedan vill vi reducera den i omfång också, och legalisera remixkulturen, och ta bort kassettersättningen, och ett par andra detaljer. Men det viktigaste är att vi får ut den ur hederligt folks sovrum. Så länge du inte tjänar pengar så ska du inte beröras av upphovsrätten alls.

Den som inte har något att dölja har väl inget att frukta? (vanlig)

Förmodligen låser du dörren om dig när du går på toaletten. Vi har alla ett behov av att ha vissa saker för oss själva, helt enkelt, även när vi inte gör något hemligt eller olagligt. Att övervaka alla hela tiden kränker ett djupt psykologiskt mänskligt behov, och dessutom hör det inte hemma i en demokrati.

Ska man inte få bestämma över det man skapat?

Jovisst, så länge du har det kvar under din egen kontroll, men du ska inte få bestämma över vad någon annan gör. Om du skapar en stol och sedan säljer den, så får du inte längre bestämma över vilka som sitter på stolen och inte. Upphovsrätten är inte äganderätt. Den är ett statligt sanktionerat privat monopol som inskränker äganderätten.

Vad gör ni för klimatet?

Kina får inte bygga miljövänliga snabbtåg, för tyska Siemens sitter på patent som förbjuder det. Därför flyger de i stället. Vi vill reducera patentsystemet så att kunskapsöverföring till de länder som behöver det mest händer mycket snabbare. Det är ett av de effektivaste sätten att snabbt förbättra klimatet, och dessutom kostar det inga pengar.

Vad gör ni för jobben?

Google skulle öppnat ett kontor med 400 anställda i Lund men skrotade de planerna när FRA-lagen infördes. TeliaSonera har flyttat sina mailservrar till Finland för att inte avlyssnas. Dagens politiker är direkt fientliga mot nästa generations jobb och industrier. De vet säkert inte ens om att nästan hälften av världens webbservrar använder svensk databasteknik (MySQL). Det är piratpolitik som skapar nästa generations jobb, inte den nuvarande.

Dessutom är vi det enda partiet som förstår hur stora företag håller tillbaka små företag genom att stämma dem. Stora företag konkurrerar inte med bättre produkter, de konkurrerar med bättre jurister, och det slår direkt tillbaka på entreprenörer. Vi vill ta ifrån dem patentvapnet så att alla ska kunna uppfinna utan att behöva be storföretag om lov.

Vad gör ni för tredje världen?

Vi vill framför allt se till att de får lov att tillverka medicin åt sig själva. Idag har läkemedelsföretagen förbjudit dem att göra det med hjälp av drakoniska handelsavtal, framför allt det så kallade Trips-avtalet. Tusentals människor dör varje dag på grund av att patentsystemet missbrukas på det här sättet.

Det är till och med så att ett skepp lastat med Aids-medicin tillverkad i Indien, som var på väg till södra Afrika men som lade till i Holland för att tanka, beslagtogs för att det innehöll medicin som var tillverkat utan I-världens tillåtelse. Sådan girighet är att betrakta som brott mot mänskligheten.

Vad gör ni för skolan?

Just nu sker massor av förändringar i hur förutsättningarna ser ut för morgondagens jobb. Vi vill till exempel att alla elever ska få tillgång till dator från första skoldagen, och att skolor ska använda fria läromedel. Överlag kommer lärarens roll att ändras betydligt när alla elever kan kontrollera varje påstående som görs. Det kommer att vara svårt för många lärare som tror att de kan vara auktoriteter, men det kommer att gynna eleverna som blir bättre på att samarbeta redan i tidig ålder.

Kommer ni att stödja Rödgröna eller Alliansen?

Om vi skulle svara på det innan valet skulle vi inte få något inflytande alls. Jämför med Vänsterpartiet, som i praktiken inte har något som helst inflytande eftersom de aldrig kan fälla en arbetarregering. Därför har socialdemokraterna ingen anledning att ge dem något betydelsefullt politiskt inflytande.

Den sitsen tänker vi inte sätta oss i. Vi spelar ut blocken mot varandra i en öppen auktion om vårt stöd. På så vis maximerar vi vårt inflytande i våra frågor i utbyte mot att vi röstar med det vinnande blocket i alla andra frågor.

Vad kan Piratpartiet göra för skillnad?

De två blocken i svensk politik ligger väldigt nära varandra i politik. De sju partierna har lite större skillnader mellan varandra, men de två blocken ligger extremt nära varandra. Ett riksdagsinträde för Piratpartiet gör mycket större skillnad för Sverige under de kommande fyra åren än att behålla eller byta statsminister.

Varför är Piratpartiet för barnporr? (ovanlig fråga, men förekommer, har förekommit länge)

Det är vi inte. Vi har aldrig varit för dokumenterade övergrepp av barn (notera ordvalet) -- att påstå det är befängt. Vi är lika mycket emot sådant som vi är emot censur av det öppna samhället -- för det går alldeles utmärkt att vara motståndare till båda samtidigt (viktigt). Däremot är vi lika kraftigt förespråkare för en legalisering av serietidningar. När en seriekännare döms för barnpornografiinnehav, för sitt innehav av serieteckningar, och dessutom som ett vapen i en vårdnadstvist, ja, då hjälper lagen inte några barn. I en civiliserad demokrati kan man inte ha bokbål eller tankeförbud, och barn förtjänar att växa upp i ett öppet samhälle som respekterar deras rättigheter.

(Det ska noteras att vi inte behöver vara rädda för att ta i den här frågan längre. Så fort man börjar prata om seriekännaren som dömdes så har vi total opinionsmedvind. Men var noga med att inte använda ordet barnporr -- använd orden "dokumenterade övergrepp på barn", vars hantering ska vara fortsatt förbjuden, och "serieteckningar", och markera skillnaden tydligt.)

Det här är dessutom inte en ny diskussion utan vi har fått den här frågan varje gång vi ifrågasatt censur och annat som motiverats med "tänk på barnen" (som om inte vi gjorde det också). Vi har vetat att vi måste ta tag i läget förr eller senare. Fallet med mangadomen ger oss opinionsutrymme att göra det.

För mer information om den här frågan, se Christian Engströms, Anna Trobergs och Viddes bloggposter.

Varför tror ni att ni kan få över fyra procent?

Vi har spurtat förut. Du minns väl Europavalet, hur starkt vi kom på slutet? Dessutom var vi största parti under 30 i det valet. Största! 25% av väljarna under 30 röstade på oss. I år är det fler förstagångsväljare än på många val.

Sedär, lite allmänna frågor och svar blev det trots allt. Nu går vi ut på gator och torg och sedan in i riksdagen!

Rick

onsdag 28 juli 2010

Hoten mot ett fritt internet hotar även hbt-rörelsen

Piratpartiets Anna Troberg: Nätet har gjort det lättare för sexuella minoriteter i Sverige

När jag var tonåring fanns det en känd bög i Sverige: Jonas Gardell. Utomlands fanns Elton John. Några av oss hade våra misstankar om George Michael, men det var allt.
Flator var det ännu sämre ställt med. Det fanns inte en enda känd flata i landet. Det tisslades och tasslades om vissa och vi som var lite mer intellektuellt lagda visste att Birgitta Stenberg hade haft en intressant ungdom. Därför var också vissa sidor i hennes självbiografiska böcker alltid söndertummade om man lyckades få tag på dem på biblioteket.
Men vi flator fick snällt vänta till 1993 när Cindy Crawford rakade kd lang på Vanity Fairs omslag för att få oss lite öppet pirr till livs. Och det var inte förrän 1996 när Eva och Efva gifte sig som vi fick en ordentligt folklig förebild på hemmaplan.
När jag berättar det här för dagens tonåringar tittar de misstroget på mig. Det jag säger låter uråldrigt, men jag är bara trettiosex. Jag misstänker att jag delar erfarenheter med de som är tio år äldre än jag, men hoppet till de som är tio år yngre är enormt. Tack vare internets intåg ser livet i dag mycket annorlunda ut för alla, speciellt för oss som på något sätt sticker ut.
I dag är ingen tonåring så desperat efter förebilder att man antar att alla kvinnor med hockeyfrilla är flator. Dagens tonåringar vet bättre. Ingen måste åka till grannstaden för att kanske hitta en halvsleezy gaytidning i en lika halvsleezy tobaksbutik.
Dagens nyfikna tonåringar kan lätt hitta den information de söker efter. Ingen, oberoende av var man bor, tvingas känna sig ensam med funderingar kring sin sexualitet. På nätet finns det många bra diskussionsforum, communities, bloggar och Facebook-grupper där man kan hitta likasinnade.
Detta förutsätter dock ett fritt internet och dessvärre befinner sig det fria nätet under ständig attack. FRA-lagen gick igenom och är en integritetskränkning som drabbar oss alla. Än värre är den för redan utsatta. FRA:s alldeles egna version av PUL (Personuppgiftslagen) tillåter inte bara att man samlar in information om individers sexualitet, den tillåter dessutom att man säljer informationen vidare till andra länder. Detta sker samtidigt som vi vet att Sverige regelmässigt skickar tillbaka homosexuella till länder där de riskerar dödsstraff.
Det finns starka strömningar som vill förbjuda vår rätt att vara anonyma på nätet. Om Datalagringsdirektivet implementeras kommer information om vem, när och var vi ringer att lagras. Det finns dessutom en risk att man kommer att börja lagra och spara alla våra googlesökningar i två år.
Vi vet hur det påverkar människor. Sedan man i Tyskland började lagra liknande information, uppger en stor andel av tyskarna att de undviker att ringa känsliga samtal till präster, psykologer, äktenskapsrådgivare. Det vore naivt att tro att det inte också skulle påverka hbt-personers vilja att söka information.
Så vill Piratpartiet inte att det ska vara. Inte i världen och inte i Sverige. Redan nu hjälper vi bland annat demokratiaktivister i Iran att kommunicera anonymt via nätet. Runt om i världen finns det många hbt-aktivister som behöver samma stöd. Det skulle betyda mycket för mig personligen om vi fick möjlighet att till exempel hjälpa hbt-aktivister i Vitryssland på samma sätt.
Piratpartiet är ett fokusparti. Vi har valt att fokusera på integritet, kultur och kunskap. Beroende på vem man frågar tangerar hbt-frågor våra fokusområden olika mycket, men jag vill anlägga en mer mänsklig aspekt på det hela. Piratrörelsen och hbt-rörelsen har en hel del gemensamt.
Som vice partiledare för Piratpartiet reser jag runt och träffar många människor. Piratpartiet är fyllt av människor som inte passar in i normen. Vi har inte halkat genom livet på ett bananskal av popularitet. Vi vet hur det är att sticka ut. Vi är nördar, bögar och flator, transsexuella, intersexuella, folk med alla möjliga hudfärger och ursprung. Vi är för långa eller för korta, för smala eller för tjocka, för unga eller för gamla. Vi stammar, pratar för mycket eller för lite, för högt eller för lågt. Vi har till och med en och annan ärkehetero som lever glatt svenssonliv, men vi stirrar oss inte blinda på skillnaderna mellan oss. Vi ser till det vi har gemensamt.
Vi har alla funnit vår plats i tillvaron genom internet. På nätet får vi vara de fantastiska människor vi alltid varit, men aldrig tidigare fått tillfälle att visa upp. Det bästa är att det självförtroende vi bygger upp på nätet följer med oss ut i världen utanför nätet. Det gör också de vänskapsband vi knyter online. Insikten om att vi inte är ensamma och om att vi har ett värde i oss själva har gjort oss redo att våga kräva vår plats i världen. Utan internet hade de flesta av oss suttit kvar tysta i ett hörn och låtit världen snurra vidare utan vår medverkan. Tack vare nätet befinner vi oss nu i händelsernas centrum. Vi styr våra egna liv och vi har ett finger med i spelet om hur världen ska utvecklas.
Piratpartiet vill att alla ska ha möjlighet att finna sig själv och andra med hjälp av nätet, utan rädslan för att det man gör registreras och lagras. Alla, oavsett kön, sexualitet, hudfärg, ursprung, handikapp, ålder eller politisk åsikt, har rätt att kommunicera och söka information fritt och utan insyn.
Internet måste räddas och Piratpartiet står redo på barrikaderna.
Anna Troberg
Vice partiledare Piratpartiet