Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

torsdag 27 augusti 2009

Svenska domstolars övertramp !

Den här hösten har börjat med att saker går åt helt fel håll i raketfart.

Det föll en dom i Stockholms Tingsrätt i måndags som kräver att en internetleverantör hindrar access till The Pirate Bay, och det var inte Pirate Bays internetleverantör, utan en s.k. transit. Nu kan man tycka vad man vill om The Pirate Bay, det pågående uppköpet och andra saker runt omkring, men det här är en mycket större fråga än så.

Det handlar om att en internetoperatör har tvingats att hindra en viss sorts meddelanden att passera genom sitt nätverk. Nätneutraliteten, det vill säga att nätet är neutralt och inte bryr sig om vilket innehåll som förmedlas från punkt A till punkt B, trodde vi var relativt ohotad här i Sverige. Plötsligt kommer en liten sketen tingsrätt och säger att den kan upphävas genom ett enkelt beslut, som inte ens är ett domslut.

Det här är ett oerhört stort ingrepp. Det verkar ha gått de flesta förbi, eftersom många verkar resonera i termer av att "Pirate Bay var ju uppe igen efter en dag", men det är precis som Måns Jonasson skriver på Internetdagarna, att "Det här var det mest uppseendeväckande beslutet hittills". Det är alltid farligt med analogier, men om jag ska försöka göra någon, så ålade domstolen en viss postterminal att de inte fick förmedla brev, vars innehåll nämner företaget Nike och som inte kommer från Nike själva.

Det finns två sätt att följa en sådan order. Det ena är att öppna alla brev och bara skicka vidare dem, som inte innehåller ordet Nike. Det andra sättet är att vägra skicka brev från någon annan än Nike. Det var exakt det här som striden om telekompaketet handlade om: ifall internetleverantörer skulle kunna göras ansvariga för innehållet i det som de bara förmedlar. Vi pratar om det, som kallas budbärarimmunitet; att budbäraren aldrig är ansvarig för innehållet i ett förmedlat meddelande. På juridiska kallas det också common carrier eller mere conduit. Nu har alltså en tingsrätt i Sverige struntat i de oerhört upphettade kontroverser som sker på global och europeisk nivå, och helt enkelt sagt att "ni är ansvariga för vad ni förmedlar i stängda kuvert, bara så att ni vet".

/Piratpartist och hedning.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar