Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

fredag 25 september 2009

Tryckfrihetsförordning (1949:105)

1 kap. Om tryckfrihet

1 § Med tryckfrihet förstås varje svensk medborgares rätt att, utan några av myndighet eller annat allmänt organ i förväg lagda hinder, utgiva skrifter, att sedermera endast inför laglig domstol kunna tilltalas för deras innehåll, och att icke i annat fall kunna straffas därför, än om detta innehåll strider mot tydlig lag, given att bevara allmänt lugn, utan att återhålla allmän upplysning.
I överensstämmelse med de i första stycket angivna grunderna för en allmän tryckfrihet och till säkerställande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall det stå varje svensk medborgare fritt att, med iakttagande av de bestämmelser som äro i denna förordning meddelade till skydd för enskild rätt och allmän säkerhet, i tryckt skrift yttra sina tankar och åsikter, offentliggöra allmänna handlingar samt meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst.
Det skall ock stå envar fritt att, i alla de fall då ej annat är i denna förordning föreskrivet, meddela uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för offentliggörande i tryckt skrift till författare eller annan som är att anse som upphovsman till framställning i skriften, till skriftens utgivare eller, om för skriften finnes särskild redaktion, till denna eller till företag för yrkesmässig förmedling av nyheter eller andra meddelanden till periodiska skrifter.
Vidare skall envar äga rätt att, om ej annat följer av denna förordning, anskaffa uppgifter och underrättelser i vad ämne som helst för att offentliggöra dem i tryckt skrift eller för att lämna meddelande som avses i föregående stycke. Lag (1976:955).

2 kommentarer:

 1. Nedanstående inlägg blev av någon "konstig" anledniung refuserad av Aftonbladet (dom är väl rädda för att förlora sitt "statliga presstöd", ett finare ord för stalig censur)så jag skickar detta till din blogg istället:
  Mitt alias på AB är "Bobenongogtot" men jag heter egentligen Bengt.
  Följande inlägg har jag fått lov till att sprida vidare från:
  www.etc.se

  Obama ska kunna stänga internet

  En lag som ger Vita Huset kontroll över internet väcker debatt i USA sedan det blivit
  känt att presidenten kan få befogenhet att stänga ner hela internet för privata användare i
  krissituationer.
  I maj konstaterade USA:s president Barack Obama att regeringen inte är tillräckligt förberedd på att
  hantera störningar i den digitala infrastrukturen och meddelade att en ny tjänst som
  cybersäkerhetskoordinator skulle skapas inom Vita Huset. Ungefär samtidigt presenterades det första
  utkastet till en ny cybersäkerhetslagstiftning av senatorerna Jay Rockefeller och Olympia Snow. Det fick
  omgående hård kritik för att vara för långtgående i fråga om att ge Vita Huset makt över internet.
  Texten har nu arbetats om, men det har inte lugnat många. Enligt lagen (The Cybersecurity Act of 2009)* ska presidenten kunna
  deklarera en ”cybersecurity emergency”, det vill säga ett slags undantagstillstånd som ger
  administrationen rätt att vidta kraftfulla åtgärder för att bekämpa till exempel terrorism. Bland annat
  ska stora delar av internet kunna stängas ner för privata användare, skriver Cnet.com.
  En annan del av lagen innbär att vissa datasystem och nätverk i den privata sektorn måste administreras
  av licensierade ”cybersäkerhetsproffs”, som har genomgått ett nationellt certifieringsprogram.

  Kontroll över företag:
  Om ett företag bedöms vara av avgörande betydelse så underställs det nya lagar som reglerar vem det
  får anställa, vilken information som måste lämnas ut och när regeringen kan ta kontrollen över dess
  datorer och nätverk.
  – Jag tycker att den modifierade lagen, trots att den förbättrats, är oroande på grund av sin
  otydlighet, säger Larry Clinton, som är ordförande för Internet Security Alliance, ISA, en tankesmedja
  med förgreningar i det amerikanska näringslivet.
  Den mest kontroversiella passagen i lagen finns i sektion 201. Där ges presidenten möjlighet att
  ”styra det nationella svaret på cyberhotet” om det är nödvändigt för ”nationellt försvar och säkerhet”.
  Vita huset ska regelbundet kartlägga privata nätverk som bedöms vara av avgörande betydelse och de
  berörda företagen ska ”dela med sig” av information som efterfrågas av regeringen.

  ”Ökar inte säkerheten”:
  Det är inte bara förespråkare för yttrandefrihet och ett fritt internet som är skarpt kritiska till
  lagen; även representanter för stora internet- och telebolag har uttryckt sin oro. Men alla är inte
  negativa. Jason Lewis vid Center for Strategic and International Studies, har jämfört presidentens
  möjlighet att ta kontroll över delar av internet med när president George W Bush förbjöd all flygtrafik
  den elfte september 2001.

  Electronic Frontier Foundation, en organisation med målet att upprätthålla yttrandefriheten på internet,
  är dock kritiska mot den reviderade lagen:
  – Språket har ändrats, men innehåller inte några nya begränsningar, säger organisationens chefsjurist,
  Lee Tien.
  ISA:s Larry Clinton tycker dessutom att lagen är fel väg att gå även för den som bryr sig om
  datasäkerhet.
  – Den här lagen kommer att vara kontraproduktivt både från ett nationalekonomiskt och nationellt
  säkerhetsperspektiv.
  Tre månader efter att den utannonserades är tjänsten som
  cybersäkerhetskoordinator otillsatt.

  Länk:
  * http://cdt.org/security/CYBERSEC4.pdf

  I och med att jag har fått tillstånd av www.etc.se så bryter jag INTE mot lagen om upphovsrättighet. Tack för hjälpen ETC.

  SvaraRadera
 2. Bengt: Mycket intresant. Som du kanske sett så är jag partimedlem i Piratpartiet, men en ensam man i EU kan nog inte göra så mycket, men han kämpar nog med näbbar och klor för oss. Önskar fler kunde spola det förbannade SD och gå över till Piratpartiet ist.

  SvaraRadera