Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

måndag 8 mars 2010

Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet.

"Envar har rätt till åsiktsfrihet och yttrandefrihet. Denna rätt innefattar frihet för envar att utan ingripanden hysa åsikter och frihet att söka, mottaga och sprida upplysningar och tankar genom varje slags uttrycksmedel och utan hänsyn till gränser." - 19:e artikeln om de mänskliga rättigheterna.

Säg det till Aftonbladets censurkommentator-borttagare!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar