Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

tisdag 12 januari 2010

Personlig integritet och rätten till ett privatliv

Vi är på väg mot ett samhälle, där alla övervakas elektroniskt 24 timmar om dygnet. Samtidigt har staten ett genomuselt track record när det gäller att hantera medborgares privata information - glöm inte IB-affären på 70-talet. Datainspektionen har i sin redogörelse "Integritetsåret 2008" tittat på integritetsläget i lagförslagen förra året och hittat över 20 sådana lagförslag bland vilka Ipred-lagen, trafikdatalagringsdirektivet och FRA-lagen skapat en hel del debatt. ACTA-avtalet, som förs i EU bak lykta dörrar, fruktas av många innehålla ytterligare integritetskränkande förslag i regleringen av piratkopierat material.
För att ett samhälle ska kunna växa kulturellt och teknologiskt, så måste medborgare ha en garanterad rätt till privatliv. Vi vill vända den utveckling som pågår nu. Vi vill dessutom att varje medborgare ska ha fullständig rätt att kontrollera vem som gör vad med hans eller hennes personuppgifter, s.k. privat information, som antingen är torr information som bostadsadress, eller fakta ur privatlivet som matvanor.

Utdrag från Piratpartiet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar