Slideshow

Your pictures and fotos in a slideshow on MySpace, eBay, Facebook or your website!view all pictures of this slideshow

onsdag 22 april 2009

Kossor med catalysator

Kor och andra nötkreatur är - möjligen lite förvånande - en icke obetydlig växthusgaskälla. Dessa idisslare har egenheten att rapa upp metan och dessa rap står för fyra procent av de svenska utsläppen av växthusgaser. Därför kan man väl sätta catalysator på kreaturen. Då kan vi köra ännu mera bil *obs! Ironi*

På baksidan kommer det en jädrans massa koldioxid, så dit med en catalysator där med :-)

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar